De duurzame architectuur voor wendbare wetsuitvoering

Dia3

Logo De Blauwe Kamer

Sinds 2012 hebben een aantal medewerkers van de Belastingdienst, de IND, de Universiteit van Amsterdam en PNA, onder de leiding van de moderator Harrie van Houtum, de taak op zich genomen een werkvoorschrift (protocol) op te stellen en uit te testen voor op Wet- en regelgeving gebaseerde dienstverlening, in de co-creatie De Blauwe Kamer. Bij initieel onderzoek is niet gebleken dat in andere landen een gelijkaardig project reeds resultaten heeft opgeleverd. De leden van de Blauwe Kamer hebben sinds 2012 veel bijeenkomsten gehouden. De tussenresultaten zijn inmiddels in meer dan 10 papers gepubliceerd via internationale conferenties. In 2015 is besloten de resultaten veel meer naar buiten te brengen en aan iedereen ter beschikking te stellen, in meer algemeen gebruikelijke taal en van direct belang voor de dienstverlening. In dat kader is besloten regelmatig een open Blauwe Middag te houden. Daarnaast is de wenselijkheid van een meer interactieve communicatie ook naar voren gekomen en deze website heeft tot doel hieraan te voldoen. We nodigen iedereen uit hier een bijdrage aan te leveren, onder het motto van de Blauwe Kamer: als je mee wil doen aan de gezamenlijke lunch en je bent van plan 2 broodjes te eten, dan is de regel dat je er 3 meeneemt. We stellen kritische feedback zeer op prijs,  positieve is uiteraard ook welkom. Het is de bedoeling dat er een serie papers en presentaties op deze website ter beschikking worden gesteld met het doel de samen verworven kennis algemeen bekend te maken.

De website commissie

Diederik Dulfer

Diederik Dulfer

Diederik is founding member van de Blauwe Kamer in 2012. Hij is als architect van de Belastingdienst een van de grondleggers van Wendbare Wetsuitvoering. Diederik heeft een aantal working papers sinds 2012 ingebracht voor de discussie in de Blauwe Kamer. Diederik let in dat verband vooral op hetgeen nodig en gewenst is voor dienstverlening van een uitvoeringsorganisatie. Hij is een groot voorstander van het systematisch en tijdig gebruik van testgevallen of scenario’s, zo dicht mogelijk tegen de wet- en regelgeving aan.

Sjir Nijssen

Sjir Nijssen

Sjir is founding member van de Blauwe Kamer in 2012. Hij is vele jaren daarvoor bezig geweest met analyse. In 2002 heeft hij een volledig semantisch-conceptueel model gemaakt voor dienstverlening bij Erfrecht. In 2003 heeft hij een HBO cursus De structuur van wet- en regelgeving ontworpen en het lesmateriaal opgesteld en vele malen gegeven. Sinds de oprichting van de Blauwe Kamer is hij nagenoeg voltijds bezig met de structuur en structurering van wet- en regelgeving, en de studie van recht in dat kader.

JOS ROZENDAAL

Jos2

Jos is affiliate van de Blauwe Kamer. Jos heeft vele jaren ervaring met lesgeven in conceptuele analyse en opstellen van bijbehorend lesmateriaal. Hij heeft meer dan 10 maal de HBO cursus Structuur van wetten en reglementen gegeven. Hij heeft actief meegewerkt aan het paper Een duurzame Architectuur voor op regelgeving gebaseerde dienstverlening, een paper dat oorspronkelijk met versie 1.4 op de website van Pleio is gepubliceerd. De laatste versie van dat paper met uitgebreide feedback van meerdere experts komt spoedig op deze website.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt