Innovatieve Vaardigheden voor Toepassing van Wet- en Regelgeving

Het primaire doel van de Blauwe Kamer was in 2012 om in co-creatie te komen tot een protocol (werkwijze) om de duurzame specificaties op te stellen voor de op wet- en regelgeving gebaseerde dienstverlening. Een protocol kan men opvatten als een aan te leren proces. Maar een proces heeft duidelijk een invoer en een uitvoer. De invoer van het proces is de wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid, inclusief de interactievoorschriften. Wil men een dergelijk protocol voor het opstellen van de duurzame specificaties goed kunnen specificeren, dan is het nodig de in de wet- en regelgeving voorkomende elementen voor de bedoelde diensten volledig te expliciteren, en in een formele begrijpelijke taal te specificeren.

Nadat het protocol is opgesteld en uitgetest, is de volgende uitdaging dit protocol op een zo productief mogelijke manier te delen met zo veel mogelijk anderen. Daartoe worden onder meer publicaties en deze website gebruikt. Voor mensen die het protocol goed willen leren toepassen, is naar verwachting meer nodig dan publicaties en deze website.

De Blauwe Kamer heeft in overweging om examenspecificaties voor de verschillende gradaties van vaardigheden op te stellen. Op die manier kunnen opleidingen gebruik maken van een onafhankelijk exameninstituut, ter certificering van de vaststelling van voldoende vaardigheden.

In eerste instantie wordt er een eendaagse introductie opleiding aangeboden.

Introductie opleiding

Vaardigheden voor het opstellen van duurzame specificaties voor op wet- en regelgeving gebaseerde dienstverlening.

In deze eendaagse opleiding wordt de duurzame architectuur van De Blauwe Kamer besproken in de eerste leseenheid. Tevens wordt in de eerste leseenheid een introductie voorbeeld gegeven van de uitwerking van de dienstverlening behorende bij een ervaring die veel mensen hebben. Op die manier wordt aan de hand van concrete scenario’s of cases toegewerkt naar de onderliggende betekeniselementen in wet- en regelgeving.

In de tweede leseenheid worden nog een aantal concrete scenario’s doorleefd. Aan het eind van de tweede leseenheid worden de conclusies getrokken ten aanzien van de begrippen

 1. Dienstverlening gebaseerd op wet- en regelgeving,
 2. Actoren in dienstverlening als rechtssubjecten,
 3. Rechtsbetrekking (rechtsrelatie),
 4. Rechtskant van een rechtsbetrekking,
 5. Verplichting kant van een rechtsbetrekking,
 6. De 7 soorten rechtsbetrekkingen en hun betekenis in de dienstverlening,
 7. Rechtsgevolg (als resultaat van 7 tot en met 10),
 8. Rechtshandeling,
 9. Feitelijke handeling,
 10. Tijdsverloop met rechtsgevolg,
 11. Gebeurtenis met rechtsgevolg,
 12. Scenario met scenes (casus met de verschillende toestanden en overgangen),
 13. Initiatiefpunt in de W&R voor een waaier aan diensten,
 14. Tijdreizen in toepassingsscenario’s en in W&R

In leseenheid 3 en 4 wordt aan de hand van de Wet flexibel werken aangegeven hoe het protocol voor deze wet leidt tot de duurzame specificaties, inclusief alle testgevallen.

Aan het eind van leseenheid 4 wordt een samenvatting gegeven, alsmede een overzicht van de gecertificeerde vervolgopleidingen.

Opleiding 2

<OpleidingNaam>

Deze opleiding duurt 2 dagen.

Opleiding 3

<OpleidingNaam>

De 2-daagse opleiding …

Opleiding 4

<OpleidingNaam>

Deze 5 daagse opleiding

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt